Praktische info

Terugbetaling logopedie:

De terugbetalingsmogelijkheden voor logopedische therapie zijn afhankelijk van een aantal factoren en zijn voor iedereen verschillend. Terugbetaling van logopedie kan via de wettelijke RIZIV-terugbetaling of via het aanvullende verzekeringspakket van je ziekenfonds lopen.

Hieronder vind je een overzicht van de stappen die je dient te zetten indien je terugbetaling ontvangt via de wettelijke, RIZIV-verzekering of vanuit het aanvullende verzekeringspakket van je ziekenfonds.

RIZIV

Via de RIZIV-terugbetaling krijg je ongeveer 60% van je sessie terugbetaald. Je dient wel aan enkele criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor dit terugbetalingssysteem.

Een RIZIV- aanvraag verloopt via onderstaande procedure:

1. Voorschrift logopedisch bilan

De eerste stap in het opstarten van logopedische therapie is het verkrijgen van een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

Dit voorschrift dient afkomstig te zijn van een van volgende geneesheer-specialisten: kinderarts, neus-, keel-, oorarts, kinderpsychiater of neuroloog

2. Logopedisch onderzoek

Nadat je in het bezit bent van een voorschrift voor het logopedisch bilan, wordt het logopedisch onderzoek bij de logopedist ingepland. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal een logopedisch aanvangsbilan (onderzoeksverslag) opgemaakt worden. Dit onderzoeksverslag dient om terugbetaling bij het ziekenfonds aan te vragen.

3. Voorschrift logopedische therapie

Na het logopedisch onderzoek maak je opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist. De arts zal op basis van het opgestelde logopedisch bilan een voorschrift bezorgen voor het opstarten van logopedische therapie.

4. Logopedie

Indien je in het bezit bent van alle nodige documenten (voorschrift logopedisch onderzoek en voorschrift logopedische therapie), kan de logopedische therapie opgestart worden.

Je bezorgt al de documenten aan je logopediste en wij dienen een aanvraag tot terugbetaling in bij jouw ziekenfonds.

Aanvullende verzekering

Indien je niet in aanmerking komt voor een terugbetaling vanuit het RIZIV, kan je nog terugbetaling krijgen vanuit de aanvullende verzekering van je ziekenfonds. Hoeveel sessies en het bedrag dat terugbetaald wordt, is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. Wij zullen je hierover informeren bij het eerste contact.

Tarieven

In onderstaande tabel kan je een overzicht vinden van onze tarieven. Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2023.
Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, dan geldt de rechterkant van de tabel voor jou.

Prestatie

Standaardtarief

Verhoogde tegemoetkoming

Aanvangsonderzoek (per 30 minuten)

€ 43,84

€ 36,50

Evolutieonderzoek (per 30 minuten)

€ 72,24

€ 51,50

Therapiesessie 30 minuten

€ 36

€ 30,86

Therapiesessie 60 minuten

€ 72

€ 61,98

Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd.
Scroll naar boven