Kinderen & Jongeren

Stem

Sommige kinderen hebben een hese, schorre stem en kunnen op het einde van de dag amper nog iets zeggen.

Anderen hebben vaak keelpijn, vinden spreken vermoeiend en worden niet altijd goed verstaan door anderen. Vaak leidt foutief stemgedrag tot letsels aan de stembanden. Zo komen stembandknobbels regelmatig voor bij kinderen.

Na diagnose door de neus-, keel- en oorarts en na logopedisch onderzoek gaan we samen met het kind en de ouders aan de slag. Het doel van de logopedische therapie is om de ongunstige gedragsfactoren om te buigen naar positief stemgedrag en met behulp van gerichte stemoefeningen een optimale en gezonde stem te bekomen.

Spraak

Het verwerven van de verschillende spraakklanken kan soms moeilijk verlopen. Zo hebben sommige kinderen moeilijkheden met de motorische productie van één of meerdere spraakklanken (fonetisch probleem). In de praktijk bieden we PROMPT-Therapie aan. Met de PROMPT-techniek helpen we je kind met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties.

Bij andere kinderen is het correct gebruik van de verschillende klanken om een woord te vormen verstoord (fonologisch probleem).

Beide problemen worden op een verschillende wijze behandeld. In samenwerking met de ouders en het kind gaan we aan de slag om, op maat van het kind, zo snel mogelijk tot een goede verstaanbaarheid te komen.

Lezen, spelling en rekenen

De ontwikkeling van het lezen, het schrijven en rekenen verloopt niet bij elk kind even vlot. Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden bij het leren lezen, schrijven en / of rekenen. Na overleg met de ouders en de school wordt een behandelplan opgesteld om je kind maximaal te ondersteunen en zelfredzaam te maken ondanks de moeilijkheden. 

Taal

Als de taalontwikkeling vertraagd op gang komt, of wanneer er een achterstand is als gevolg van meertaligheid, kan je bij ons terecht. We begeleiden je kind op verschillende taaldomeinen zoals woordenschat, morfologie, zinsbouw en algemene communicatieve vaardigheden tijdens het spreken met anderen.

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Afwijkende mondgewoontes en een foutief slikpatroon kunnen leiden tot een foutieve gebitsstand en een slappe articulatie. Door middel van logopedische therapie worden de tong-, kaak- en lipspieren verstevigd zodat een correct articulatie- en slikpatroon verkregen worden.

Indien optimalisatie van het spraak- en slikpatroon noodzakelijk is voor de orthodontische behandeling, kan je hiervoor steeds bij ons terecht.  

Contacteer ons

In onze groepspraktijk kunnen zowel volwassenen als kinderen & jongeren terecht voor een logopedisch onderzoek en de behandeling van / begeleiding bij oa: stemstoornissen, stemcoaching, taal- of spraakstoornissen, leerstoornissen en logopedische interventie.

Scroll naar boven