Tarieven

In de praktijk worden de door het R.I.Z.I.V. vastgestelde honoraria gehanteerd.

In onderstaande tabel kan u de tarieven terugvinden die gelden vanaf 1 april 2017:

Prestatie

Honorarium 

Logopedisch aanvangsbilan (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag) € 32,83 (per half uur onderzoek)
Therapie 30 minuten € 26,50
Therapie 60 minuten € 53,22

De mate van tussenkomst die u krijgt hangt af van de aard en de ernst van het probleem.

Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering (R.I.Z.I.V.), kan u de terugbetalingstarieven terugvinden in onderstaande tabel:

Prestatie Honorarium Verzekeringstegemoetkoming
Zonder voorkeurregeling Met voorkeurregeling
Logopedisch aanvangsbilan (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag) € 32,83 (per half uur onderzoek) € 25,33 (per half uur onderzoek) € 29,83 (per half uur onderzoek)
Therapie 30 minuten € 26,50 € 21 € 24,50
Therapie 60 minuten € 53,22 € 42,22 € 48,72

Indien uw probleem niet binnen de verplichte ziekteverzekering valt, is een tussenkomst door het ziekenfonds mogelijk.

De tegemoetkoming en het aantal terugbetaalde therapiesessies hangen af van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. De tegemoetkoming ten laste genomen door het ziekenfonds wisselt van € 9 – € 14 per half uur.