Tarieven

In de praktijk worden de door het R.I.Z.I.V. vastgestelde honoraria gehanteerd.

In onderstaande tabel kan u de tarieven terugvinden die gelden vanaf 1 april 2017:

Prestatie

Honorarium 

Logopedisch aanvangsbilan (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag) € 31,75 (per half uur onderzoek)
Therapie 30 minuten € 23,25
Therapie 60 minuten € 46,75

De mate van tussenkomst die u krijgt hangt af van de aard en de ernst van het probleem.

Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering (R.I.Z.I.V.), kan u de terugbetalingstarieven terugvinden in onderstaande tabel:

Prestatie Honorarium Verzekeringstegemoetkoming
Zonder voorkeurregeling Met voorkeurregeling
Logopedisch aanvangsbilan (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag) € 31,75 (per half uur onderzoek) € 24,25 (per half uur onderzoek) € 28,75 (per half uur onderzoek)
Therapie 30 minuten € 23,25 € 17,75 € 21,75
Therapie 60 minuten € 46,75 € 35,75 € 42,25

Indien uw probleem niet binnen de verplichte ziekteverzekering valt, is een tussenkomst door het ziekenfonds mogelijk.

De tegemoetkoming en het aantal terugbetaalde therapiesessies hangen af van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. De tegemoetkoming ten laste genomen door het ziekenfonds wisselt van € 9 – € 14 per half uur.