Praktijk

De logopedische behandelingen worden verzorgd door drie logopedisten: Tinne Jacobs,  Lisa Bombeke en Sofie Willekens.

TINNE JACOBS

 • Bachelor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen: afstudeerrichting Logopedie (Lessius Hogeschool)
 • Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (K.U. Leuven)
 • Postgraduaat Stem (Lessius Hogeschool)
 • Vormingen:
  – Manuele facilitatie bij hypertone dysfonie (stemtherapie)
  – Nasaleermethode J. Pahn (stemtherapie)
  – Stemtherapie bij kinderen
  – Stemtherapie bij beroepssprekers
  – Estill Voice Training System deel 1 (stemtherapie)
  – Estill Voice Training System feel 2 (stemtherapie)
  – Lax Vox (stemtherapie)
  – Semi-occluded Vocal Tract oefeningen (stemtherapie)
  – Hodson en Paden (diagnostiek en behandeling van fonologische articulatieproblemen)
  – PROMPT 1
  – Afasiediagnostiek en afasietherapie
  – Technisch lezen
  – OMFT (oromyofunctionele therapie)
  – OMFT verdiepingscursus

LISA BOMBEKE

 • Bachelor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen: afstudeerrichting Logopedie (Thomas More)
 • Bachelor Zorgverbreding en Remediërend leren (Thomas More)
 • Vormingen:
  – Hodson en Paden (diagnostiek en behandeling van fonologische articulatieproblemen)
  – OMFT (oromyofunctionele therapie)

JOKE LAUWERS

 • Bachelor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen: afstudeerrichting Logopedie (Lessius Hogeschool)
 • Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (K.U. Leuven)
 • Specifieke lerarenopleiding
 • Vormingen:
  – Handelingsgericht diagnostiek van dyslexie bij kinderen en jongeren
  – De aspecifieke rol van logopedist/dyslexiebehandelaar
  – Moeder waarom leRen wij? Recente inzichten over de effecten van behandeling van leerstoornissen en opvoedingsproblemen
  – Dyslexie en vreemde talen
  – Handelingsgericht diagnostiek van executieve functies bij kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen
  – Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen
  – Executieve functies
  – Ontwikkelingsdysfasie: een theoretisch kader, diagnostiek en behandeling
  – Dyslexie bij kinderen en songvolwassenen: van diagnostiek naar begeleiding

SOFIE WILLEKENS

 • Bachelor in de Logopedische en Audiologische wetenschappen: afstudeerrichting Logopedie (Thomas More)
 • BaNaBa Buitengewoon Onderwijs (UCLL)